Ο Αρδηττός

Εξωραϊστικός, Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος