Αγαπητοί γείτονες, φίλοι και μέλη του «ΑΡΔΗΤΤΟΥ»,

Η προγραμματισμένη για τις 17/2 συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης αναβάλλεται λόγω απροβλέπτου κωλύματος  για τις 24 Φεβρουαρίου δυστυχώς  χωρίς την παρουσία της συγγραφέως

Με φιλικούς χαιρετισμούς.