Αγαπητοί γείτονες και φίλοι, μέλη του «Αρδηττού»,
σας προωθούμε την ανακοίνωση – πρόσκληση στην τακτική απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, την 1η και 8η Φεβρουαρίου στις 10: 00. Η ΓΣ είχε προγραμματιστεί νωρίτερα αλλά αναβλήθηκε λόγω των εθνικών εκλογών στις 25 Ιανουαρίου.
Μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης  Πίτας  του Συλλόγου  με πολλές εκδηλώσεις που θα ανακοινωθούν σύντομα.
ardittos
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Στη συνεδρίαση της 13ης Ιανουαρίου 2015, κατά τη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης «Τακτική απολογιστική Γενική Συνέλευση» και αφού έλαβε υπόψη του τα σχετικά άρθρα του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε:
Α. Συγκαλεί τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10.00, στα γραφεία του συλλόγου (Χαρβούρη 2 & Ευγενίου Βουλγάρεως). Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Απολογισμός πεπραγμένων του ΔΣ κατά το 2014,
2. Οικονομικός απολογισμός για το 2014 και προϋπολογισμός για το 2015 και
3. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής
Β. Σε περίπτωση μη απαρτίας, το ΔΣ συγκαλεί νέα Γενική Συνέλευση μετά από μία εβδομάδα, την Κυριακή, 8  Φεβρουαρίου 2015, στον ίδιο τόπο (Χαρβούρη 2 & Ευγενίου Βουλγάρεως) και την ίδια ώρα (10.00) με την ίδια ημερήσια διάταξη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.
Για το ΔΣ,
ΔΣυπογραφες
Advertisements