“Ενεργοποίηση Αρχαίων Ερειπίων” από τις Μικρογεωγραφίες@Storefrontnyc στον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό οργανισμό “The Athens Center” σε συνεργασία με τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο «Ο ΑΡΔΗΤΤΟΣ»

 Στο πλαίσιο του πρότζεκτ Microgeographies του WorldWide Storefront (WWSf) από το New York’s Storefront for Art and Architecture, παρουσιάζουμε την ενότητα έργων με θέμα την «Ενεργοποίηση Αρχαίων Ερειπίων»( Revivification of Ancient Ruins). Πρόκειται για μία ενότητα έργων και διαδρομών, προσωπικών και συλλογικών, που αφορούν στην βιωματική εμπειρία έρημων και παραμελημένων αστικών αρχαιολογικών τόπων.

Οι Μικρογεωγραφίες, σε συνεργασία με τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο «Ο ΑΡΔΗΤΤΟΣ», εστιάζουν για τρίτη φορά στο ναό της Αρτέμιδος Αγροτέρας, έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στην Αθήνα που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Αρδηττού, Θωμοπούλου, Κεφάλου και Κούτουλα στην περιοχή Αρδηττός, Μετς. Ο ναός συνδέθηκε άμεσα με την νίκη των Αθηναίων στην μάχη του Μαραθώνα (490 πχ) και την άνθιση της πόλης των Αθηνών. Το 1778, ο ναός κατεδαφίστηκε και υλικά του χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση του τείχους των Αθηνών γύρω από την Ακρόπολη. Πρόσφατα στις 17/6/2014 γνωστοποιήθηκε από την Γ΄ Εφορία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ότι στο ανατολικό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου βρέθηκε το θεμέλιο ενός δεύτερου ναού αφιερωμένου στον Μειλίχιο Δία. Αναφορά σε ναό του Μειλίχιου Διός στην περιοχή κάνει και ο Παυσανίας και πιθανότατα η νέα και σημαντική αυτή ανακάλυψη να επιβεβαιώνει την τοπογραφία του αρχαίου περιηγητή.
Σήμερα ο συγκεκριμένος χώρος είναι περιφραγμένος και αφανής από το δρόμο, και αποτελεί ένα αστικό-αρχαιολογικό κενό στην περιοχή. Οι Μικρογεωγραφίες συμβάλλουν στην ανάγκη των κατοίκων του Μετς να ενταχθεί ο αρχαιολογικός χώρος στην καθημερινότητα της γειτονιάς, και να αναδειχθεί ως τοπικός αλλά και διεθνής ιστορικός τόπος.

Σε αυτό το πλαίσιο, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 19:00 σας προσκαλούμε στην φωτογραφική παρουσίαση του αρχιτέκτονα Ιωσήφ Ευφραιμίδη και του καλλιτέχνη Παναγιώτη Λάμπρου με θέμα Αρχαιολογικός Χώρος Αρτέμιδος Αγροτέρας ερευνώντας το πλαίσιο.

Η παρουσίαση θα γίνει στα Αγγλικά και θα ακολουθήσει συζήτηση. Για περισσότερες πληροφορίες για τον αρχαιολογικό χώρο επισκεφτείτε το: http://www.artemisagrotera.org μια Πρωτοβουλία των κατοίκων του Μετς.

The Athens Center Αρχιμήδους 48 και Δόμπολη 13. Μετς, Αθήνα Τηλέφωνο: (+30) 210 7012-268

agrotera rev

                                  “Revivification of Ancient Ruins»
A Microgeograhies@Storefrontnyc in collaboration with the Cultural Association ARDITTOS, will host a presentation at The Athens Center
In the context of World Wide Storefront, a platform for Art and Architecture projects, Microgeographies present » Revivification of Ancient Ruins «: a unity of site-specific art works and public discussions, regarding the possibility of incorporating neglected archaeological sites in the everyday life of the city, starting with the remains of the Artemis Agrotera Temple.
Microgeographies project focuses for the third time on the site of Artemis Agrotera Temple, one of the most important archaeological sites in Athens, located in the area of Ardittos – Mets, in the block bounded by Ardittou, Thomopoulos, Kefalos and Koutoula streets. The history of the temple is directly connected with the Athenian victory at the Battle of Marathon (490 BC), , and the cultural flourishing of the city of ancient Athens. In 1778, the temple was demolished and its material was used for the construction of the Ottoman fortifications around Athens. On 06.17.2014 the 3rd Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities of the of the Greek Ministry of Culture announced that in the East part of the site they discovered the foundations of a second temple dedicated to “Zeus Meilichios” . Reference to the temple of Zeus is made by Pausanias and the new discoveries confirm its topography at the site.
Today this particular archaeological site is fenced and invisible from the road, and is an archaeological-urban void in the area. Microgeographies contribute to the need of the local community to incorporate the Mets archaeological site in the everyday life of the residents of the neighborhood, and to their desire to point out its importance as a local and international historic site.
It is for this purpose that we invite you to :
The Athens Center on Thursday November 20th 2014 at 7pm for a photographic presentation by architect Iosif Effrainidis and artist Panayiotis Lamprou titled: Archaeological site of Artemis Agrotera, investigating the Context. The presentation will be in English, and a discussion will follow. For more information on the archaeological site go to: http://www.artemisagrotera.org a residents of Mets initiative.

The Athens Centre is located at 49 Archimidous Street, Mets.