Αγαπητοί γείτονες και φίλοι,
Όσοι έχετε φωτογραφίες από εκδηλώσεις και δραστηριότητες που έγιναν στους προηγούμενους έξι μήνες (από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα) στο σύλλογό μας, θα βοηθούσε πολύ να στείλετε αυτό το υλικό στη διεύθυνση του συλλόγου (ardittos1927@gmail.com) για να συμπεριληφθεί στον απολογισμό του εξαμήνου που ολοκληρώνουμε αυτές τις μέρες.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Advertisements