ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Εξωραϊστικός, Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος ο «Ο ΑΡΔΗΤΤΟΣ» προσκαλεί προμηθευτές/εγκαταστάτες για την επισκευή και ανακαίνιση του δαπέδου του υπαίθριου γηπέδου αθλοπαιδιών, που βρίσκεται στο πάρκο Λογγίνου, στο Μετς Αθηνών (2ο Διαμέρισμα), καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού.
Το γήπεδο είναι ιδιοκτησίας Δήμου Αθηναίων, διαχειριζόμενο από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α).
Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον ΟΠΑΠ. Υπάρχει υπογεγραμμένη σχετική σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ και του Συλλόγου «Ο ΑΡΔΗΤΤΟΣ», καθώς και σχετική σύμφωνη γνώμη του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. για τις εργασίες.
Συμβατικά έγγραφα αποτελούν η παρούσα Πρόσκληση, η συνημμένη Τεχνική Περιγραφή του έργου καθώς και η προσφορά του αναδόχου.
Οι προσφορές μπορούν να είναι ξεχωριστά – ή και μεμονωμένα – για το δάπεδο ή/και τον εξοπλισμό.

Μπορείτε να κατεβάσετε την Πρόσκληση και την Τεχνική περιγραφή του έργου στους ακόλουθους συνδέσμους:

1)Πρόσκληση προσφορών για την επίστρωση του δαπέδου και τον εξοπλισμό

2)Τεχνική περιγραφή εργασιών δαπέδου – Εξοπλισμός

Advertisements