Ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος «Ο Αρδηττός» προσκαλεί εργολήπτες δημόσιων ή ιδιωτικών έργων να κάνουν προσφορές για την επισκευή του χώρου του γηπέδου μπάσκετ – βόλλεϋ στο Άλσος Λογγίνου στο Μετς. Οι προσφορές με όλα τα ζητούμενα θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του συλλόγου (Χαρβούρη 2 και Ευγενίου Βουλγάρεως 116 36 Αθήνα) ή να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου (ardittos1927@gmail.com) μέχρι την Τρίτη, 20 Μαϊου 2014, στις 14.30. Ακολουθούν τα σχετικά κείμενα: 1) η πρόσκληση πλειοδοτικής προσφοράς και 2) Γενικοί όροι – τεχνική περιγραφή(Oρθή επανάληψη).

1) Πρόσκληση Πλειοδοτικής Προσφοράς

2)Γενικοί όροι – τεχνική περιγραφή(Oρθή επανάληψη)

Advertisements