5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013
Ημερήσια Διάταξη
Θέμα 1ο : Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου
Θέμα 2ο: Σήμα του Συλλόγου …
Θέμα 3ο : Κεντρικοί στόχοι, προγραμματισμός δράσεων και εκδηλώσεων των Επιτροπών του Συλλόγου για το 2013
Θέμα 4ο : Προγραμματισμός δράσεων και κινήσεων σχετικά με την κατασκευή του υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία του Α΄ Νεκροταφείου
Θέμα 5ο : Προβλήματα που προκύπτουν από τη σηματοδότηση της στάθμευσης στην οδό Μάρκου Μουσούρου
Τόπος συνάντησης: Πολυχώρος «Ο ΑΡΔΗΤΤΟΣ» ώρα 20:30
Advertisements