Το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί ανησυχητικά τα φαινόμενα παραβατικότητας στην περιοχή μας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι διαρρήξεις σε σπίτια και καταστήματα καθώς οι κλοπές και οι ληστείες στο δρόμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αφού συζήτησε το παραπάνω θέμα αποφάσισε τα εξής:

Α) Να στείλει επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Δήμο Αθηναίων) για την συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη αστυνόμευση της περιοχής.

Β) Να ζητήσει τη συγκρότηση τοπικού συμβουλίου πρόληψης της παραβατικότητας στη 2η Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων –ν.3463/2006, άρθρο 84):

1. Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας αποτελούν συμβουλευτικά γνωμοδοτικά όργανα για την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής και αποκεντρωμένης αντιπαραβατικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών.

2. Συγκροτούνται και λειτουργούν με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 89 Α΄), όπως ισχύει, σε Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων. Αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία είναι επιστήμονες και λειτουργοί που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της παραβατικότητας, όπως δικαστικοί λειτουργοί, εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και αστυνομικοί.

Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.

3. Έργο των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας είναι η καταγραφή και η μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας που λειτουργούν, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης, καθώς και ο συντονισμός και η εφαρμογή πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της μικρομεσαίας εγκληματικότητας και της εν γένει παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης.

Γ) Να ενημερώσει τους κατοίκους στέλνοντας οδηγίες για αποτελεσματικότερα μέτρα πρόληψης της παραβατικότητας, όπως αυτά έχουν καταγραφεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας και το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δ) Να προτείνει ο Σύλλογος τη συμμετοχή στο Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας της 2ης Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων επιστήμονες που διαμένουν στη γειτονιά μας και εκπροσώπους κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στη γειτονιά μας (ενδεικτικά αναφέρονται το ΚΕΘΕΑ και η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής), οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν δραστήρια στο πλαίσιο του παραπάνω Συμβουλίου προκειμένου αυτό να είναι αποτελεσματικό.

Ε) Να ζητήσει από τον Δήμο να προβεί στις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης των βλαβών στους υπάρχοντες στύλους φωτισμού και να ενισχύσει τον φωτισμό στα υποφωτισμένα σημεία της περιοχής μας.

Διαβάστε τις οδηγίες για την πρόληψη της παραβατικότητας που έχουν καταγραφεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας και το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

προληψη διαρήξεων σε σπίτια γραφεία και καταστήματα

συμβουλές προς αποφυγή των τσαντάκηδων και των πορτοφολάδων

κλοπές αυτοκινήτων- δικύκλων ή και από αυτοκίνητα

συμβουλές για την ασφάλεια του σπιτιού σε περίπτωση ταξιδιού

συμβουλές για την ασφάλεια των αποσκευών κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού

συμβουλές για την αποφυγή κλοπών σε καταστήματα

συμβουλές για τη χρήση πιστωτικών καρτών

συμβουλές για τη χρηση μηχανημάτων ΑΤΜ

αντιμετώπιση ενοχλητικών ή περίεργων τηλεφωνημάτων

συμβουλές για την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση των βιασμών

Δείτε εδώ όλο το κείμενο για την πρόληψη της παραβατικότητας.

Advertisements