Εδώ  μπορείτε να δείτε το καταστατικό του συλλόγου.